Protokol o zkoušce č. 2682/02/21 - Vodojem Špičák (úplný rozbor surové vody - podzemní voda)