Zkouška těsnosti kanalizace kouřem od č.p. 72 až po č.p. 7.

Vážení občané našeho města,

 

informujeme Vás, že dne 13.10.2021, v čase 08:00 až 14:00 hodin bude probíhat zkouška těsnosti kanalizace, která se provádí metodou kouřem (dýmovnicí), kdy tento kouř může vzbuzovat požár v dané lokalitě. Bude se jednat o lokalitu cyklostezky (Horní Šenov a část Velkého Šenova), konkrétně od č.p. 72 až po č.p. 7.

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

 

Zprovoznění vody na hřbitově

Vážení občané našeho města,

 

informujeme Vás touto cestou, že jsme dnešním dnem opravili přípojku na hřbitov, tudíž již bez omezení můžete čerpat vodu na zálivku.

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V.Šenova

Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 11.09.2021

Oznámení o uzavření sběrného dvora

v sobotu dne 11.09.2021

 

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v sobotu, dne 11. 09. 2021, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen, z důvodu příprav Šenovských slavností.

 

Děkuji za pochopení

!!POZOR změna!! - Oznámení o uzavření místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí

Oznamuji Vám změnu délky avizované uzávěry

 

Dnes jsme se od našeho dodavatele dozvěděli, že pokládku asfaltového povrchu v oblasti místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí, byl nucen odložit na pondělí dne 16.08.2021.

 

Z tohoto důvodu jsme nuceni prodloužit uzávěru místní komunikace v oblasti odtokového žlabu nahlášené naší organizací dne 09.08.2021 o jeden den, tedy do úterý 17.08.2021.

 

Oznámení o uzavření místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí

Oznamuji Vám touto cestou, že z důvodu havarijního stavu odtokového žlabu umístěného v citované místní komunikaci, jsme nuceni uzavřít obousměrně tuto komunikaci a provést opravu žlabu.


Uzavěra místní komunikace potrvá od 10.08.2021 do 16.08.2021.


Více naleznete v přiloženém oznámení.


Předem děkujeme za pochopení.


 

Informace o odstávce el. energie - Velký Šenov 28 a Mírové náměstí 3

Informace o odstávce elektrické energie našich bytových domů dne 01.07.2021

Čas 08:00 hodin až 15:00 hodin

 

Vážení nájemníci,

sdělujeme Vám touto cestou, že dne 01.07.2021, v čase od 08:00 hodin do 15:00 hodin bude společností ČEZ Distribuce a.s. přerušena dodávka elektrické energie pro níže uvedené bytové domy:

Stránky